Шифра: 5807
Издавач: Тримакс
Година на издавање: 2016
Димензии: 66х48 см
Размер: 1 : 51 000
Изработка: Печатена на конздрук 115 g/m2. Лакирана. Спакувана во кесичка.

Картата претставува детален преглед на општината со сите нејзини улици, со посебна боја се означени населената, ненаселената зона, шумите, парковите. Со посебни симболи се означени и позначајните објекти во општината.

Тежина 0.250 g