Шифра: 4401
Издавач: Тримакс
Година на издавање: 2016
Димензии: 96X66 см
Размер: 1 : 7 000
Изработка: Печатена на конздрук 115 g/m2. Лакирана. Спакувана во кесичка.
ISBN – 10: 608-204-032-5
ISBN – 13: 978-608-204-032-5

Картата претставува детален преглед на градот со сите негови улици, со посебна боја се означени населената, ненаселената и индустриската зона, шумите, парковите. Со симболи се прикажани и позначајните објекти во градот како, амбуланти, болница, пошта, банки, пазар, цркви, бензински пумпи, училишта, музеј, хотели, полициска станица, автобуска станица, железничка станица…На картата во долниот дел постои индекс на улиците за полесно нивно наоѓање. На неа се означени и патиштата, со кои Велес се поврзува со сите останатите населени места во Македонија и надвор од неа. Од другата страна од картата се наоѓа општинска карта на Велес.

Тежина 0.250 g