, , ,

ВЕЛЕС Туристички водич


390 ден

Издавач: Тримакс

Година на издавање: 2011

Автор: Група автори

Наслов на оригиналот: Велес Туристички водич

Јазик на оригиналот: македонски/англиски

Фотографија: м-р Влахо Бранѓолица

Број на страни: 120

ISBN – 10: 608-204-063-5

ISBN – 13: 978-608-204-063-9

Корица: мека

 

Преку различни сегменти од културно-историскиот развоен пат на Велес, со овој Водич се претставени неговите најзначајни карактеристики и знаменитости: сакралните и профаните објекти, културно-историските и меморијалните споменици, забавните манифестации и други аспекти од животот во градот. Водичот изобилува со податоци кои не можете да ги сретнете на друго место, претствува комплетен приказ на градот Велес од неговото минато, па се до сегашноста. Сето тоа збогатено со фотографии, илустрации и мапи од регионот.

Слични производи