Венов дијаграм


658 ден

Подготовка и печатење: Тримакс

Димензии: 100X60 см

Изработка: Пластифициран со пластични лајсни

 

Овој постер е двострано пластифициран,со димензии 60*100,претсатвува нагледно средство за часот по математика. Претставено е пресек на множества,унија на множества и разлика на множества.

Категорија: