, , , , , ,

3Д Релјефна карта на Македонија


4.960 ден

Споредба

Шифра: 707
Издавач: Тримакс
Година на издавање: 2017
Димензии: 90 x 120 см
Размер: 1 : 250 000
Изработка: Врамена со црни пластични лајсни.

Содржина на картата:
Картата ги содржи најновите податоци од 2017 година, единствена и уникатна на пазарот.  Картата е погодна за закачување на ѕид, има функционална и естетска вредност.
Релјеф во 3Д, изохипси на 100 метри, хидрографија, патна и железничка мрежа, населени места рангирани во 8 нивоа, имиња на планини, езера, реки, области, висински точки, хидроелекртани, рудници, гранични премини итн.

Тежина 15 g