, , , ,

Албанија патна карта


200 ден

Споредба

Шифра: 4
Издавач: Тримакс
Година на издавање: 2018
Димензии: 96X66 см
Размер: 1 : 300 000
Изработка: Печатена на конздрук 115 g/m2. Лакирана. Спакувана во кесичка.
ISBN: 998994035-5

На патната карта Албанија е претставена целата патна и железничка мрежа, почнувајќи од автопатите, магистралните, регионалните па се до локалните патишта, кои можат да ве доведат до било која сакана дестинација. Одалеченоста од едно место до друго е означена со броеви, а со соодветни симболи и топоними се обележани сите населени места од 100 до 100 000 жители, планини, реки, езера, заливи… Патната карта е претставена со комбиниран метод од хипсометричко боење и метод на сенки. Во склоп на картата, од другата страна, се сместени и планововите на градовите, Тирана, Скадар, Драч и Влора со внесени поважни улици и знаменитоси на градот. Поголем осврт е даден на главниот град, Тирана, со поважните банки, болници, училишта, театри, кина…

Тежина 0,250 g