,

Боенка – Нашата градинка 2-4 год.


110 ден

Шифра: 23
Издавач: Тримакс
Година на издавање: 2018
Главен уредник: Марко Салтамарски
Редактор: Ајсељ Сејфула
Стручен соработник: Александра Ѓорѓиевска
Јазик на оригиналот: македонски
Број на страни: 28
Корица: мека
Драго дете, на секоја страна од оваа наша боенка ќе препознаеш дел од твоето безгрижно детство, ќе се пронајдеш себеси како одиш во градинка или ја китиш елката, ќе го пронајдеш своето братче, сестриче или другарче, а сигурно ќе го пронајдеш и своето милениче кое ќе го обоиш според своите желби.

Почитувани родители, со оваа боенка ќе му помогнете на Вашето дете да се запознае со секојдневните животни опкружувања:  животните, здравата храна, годишните времиња, професиите, односно сите теми кои се предвидени според стандардите и програмата за ран детски развој од Министерство за труд и социјална политика на Р.Македонија.

Почитувани воспитувачи, оваа боенка е наменета да ги дополни Вашите секојдневни активности со децата, вклучувајќи ги стандардите за ран детски развој, предвидени за нивната возраст. Интересот на децата ќе биде зголемен поттикнувајќи ја нивната желба  за самостојно завршување на активноста. Овде се почитуваат достоинство на сите деца без оглед на раса, пол, различности. Вклучено е семејството, екологијата, хигиената, накратко сите теми кои се обработуваат на годишно ниво.

Шифра: 23 Категории: ,