Дигитрон ДП32001


360 ден

Споредба

Дигитрон ДП32001, 120х150мм, 12 цифрен, работи со батерии и сончева светлина.

Категорија
Тежина 5 g

Digitron DP32001


360 ден

Споредба

Digitron DP32001, 120x150mm, 12 digit, works with batteries and sunlight.

Категорија