Дигитрон ДП32005


500 ден

Споредба

Дигитрон ДП32005, 160ммх200мм, 12 цифрен, работи со батерии и сончева светлина.

Категорија
Тежина 5 g

Digitron DP32005


500 ден

Споредба

Digitron DP32005, 160mmx200mm, 12 digit, works with batteries and sunlight.

Категорија