Дигитрон ДП32007


420 ден

Споредба

Дигитрон ДП32007, 150ммх190мм, 12 цифрен, работи со батерии и сончева светлина.

Категорија
Тежина 5 g

Digitron DP32007


420 ден

Споредба

Digitron DP32007, 150mm190mm, 12 digit, works with batteries and sunlight.

Категорија