Енциклопедиски македонско-англиски речник


3.000 ден

Споредба

Година на издавање: 2013

Автор: Зозе Мургоски

Наслов на оригиналот: Енциклопедиски македонско-англиски речник

Јазик на оригиналот: македонско/англиски

Број на страни: 1482

Корица: тврда

 

Со над 100 000 насловни зборови Енциклопедискиот македонско англиски речник за учениците и студентите претставува незаменливо помагало, а на преведувачите им овозможува да преведуваат текстови од различни области.
* 300 000 преводни еквиваленти
* 100.000 зборови, фрази и идиоми
* 30 000 илустративни примери и колокации
* зборови од правниот, политичкиот и образовниот систем, уметност, култура, митологија, религија, кулинарство
* празници, обичаи, настани, поважни личности
* репрезентативен избор на термини од науката и техниката, деловното работење, медицината, информатиката, зоологијата, биологијата, архитектурата, астрономијата, аеронаутиката, . . .
* кратенки, актроними, топоними
* граматички и контекстуални појаснувања
* сите јазични стилови : формален, неформален, сленг, вулгарен, архаичен, . . .
* нови зборови, значење и фразеолошки изрази влезени во јазиците во последните години.

Категорија