, , , , ,

Европа поштенски кодови Б0


3.490 ден

Споредба

Издавач: Тримакс
Година на издавање: 2016
Димензии: 140 x 100
Размер: 1 : 5 000 000
Изработка: Печатена на 115 g/m2 конздрук. Пластифицирана и врамена со лајсни.

На картата секоја држава е претставена со посебна боја и со дефинирани граници, а содржи и впишани поштенски кодови за секоја земја, топоними на градови, хидрографски поими, патишта, хидрографска мрежа

Тежина 5 g