, , , , ,

Европа поштенски кодови Б1


980 ден

Споредба

Издавач: Тримакс
Година на издавање: 2016
Димензии: 99 x 69
Размер: 1 : 5 000 000

Изработка: Печатена на 115 g/m2 конздрук. Пластифицирана и врамена со лајсни.

Тежина 5 g