Француско–македонски речник

Availability:

Нема на залиха


580 ден

Нема на залиха

Споредба

Издавач: Наташа Ѓондева

Година на издавање: 2008

Автор: Наташа Ѓондева

Наслов на оригиналот: Македонско – француски речник

Јазик на оригиналот: Француско/македонски

Број на страни: 349

Фонд на зборови: 25. 000 збора

Корица: мека

 

Речникот содржи околу 25 000 заглавни зборови. Во овој број освен најчестите зборови од францускиот секојдневен писмен и устен јазик влегуваат и некои најчести зборови од народниот, фамилијарниот, негуваниот, литературниот јазик, како и некои стручни термини. Особено внимание и е посветено на обработка на зборовите. Посочени се главните значења на одделни зборови, илустрирани со еден или повеќе примери; дадени се најчестите изрази во кои влегува заглавниот збор. Покажана е и сферата на употреба.

Категорија
Тежина 0,800 g