Geographic Atlas (Softcover)


400 ден

Издавач: Тримакс

Година на издавање: 2015

Наслов на оригиналот: Географски атлас

Јазик на оригиналот: македонски

Број на страни: 96

ISBN: 998994054-1

Издание: четврто

Корица: мека

Географскиот атлас наменет за основно образование низ 96 страни го прикажува светот преку различни типови на карти. Во него најпрво се прикажани формата, големината и градбата на Земјата како и нејзината положба во Солтниот систем. Исто така овде се наоѓаат и неколку тематски карти на Р. Македонија меѓу кои административни, туристички и стопански карти. Потоа низ атласот следат физичко-географски, политички и темински карти за сите континенти и одделни држави. На крајот од атласот има статистика во која се дадени основните податоци за секоја земја во светот.

Категорија