Хефталица Eagle


425 ден

Споредба

Хефталица Eagle,хефта до 30 листа, користи муниција 24/6 и 26/6, изработена од пластика и метал.

Тежина 5 g