, , , , , ,

ХРВАТСКА, Словенија и БИХ патна карта


200 ден

Споредба

Шифра: 52

Издавач: Тримакс

Година на издавање: 2017

Димензии: 96X66 см

Размер: 1 : 700 000

Изработка: Печатена на конздрук 115 g/m2. Лакирана. Спакувана во кесичка.

ISBN: 608-204-094-5

 

На патната карта Хрватска, Словенија и БИХ е претставена целата патна и железничка мрежа, почнувајќи од автопатите, магистралните, регионалните, па се до локалните патишта, кои можат да ве доведат до било која сакана дестинација. Одалеченоста од едно место до друго е означена со броеви, а со соодветни симболи и топоними се обележани сите населени места од 100 до 100 000 жители, планини, реки, езера, заливи… Патната карта е претставена со комбиниран метод од хипсометричко боење и метод на сенки. На задната страна има индекс на населени места и поважни поими.

Тежина 0,250 g