Итар Пејо – Стале Попов


230 ден

Шифра: 865
Издавач: Просветно дело
Автор: Стале Попов

Лектирата “Итар Пејо” се обработува во четврто одделение, во неа се раскажува за еден човек кој на изглед е многу необичен, но тој со своите итрини може да ги надитри сите луѓе…

SKU: 865 Категорија
Тежина 0,200 g

Itar Pejo – Stale Popov


230 ден

Publisher: Prosvetno delo

Author: Stale Popov

The “Itar Pejo” is being processed in the fourth grade, it tells about a person who looks very unusual in appearance, but he can withstand all the people with his cunning …

SKU: 865 Категорија