КАКО ДО СОПСТВЕН БИЗНИС


1.500 ден

Споредба

КАКО ДО СОПСТВЕН БИЗНИС

-Наоѓање бизнис- идеи

-подготовка на бизнис-план

-Модели на претприемачки бизнис

-Развој на производите

-Маркетинг, Истражување и Продажба

-Деловни и менаџерски вештини

-Стратегија,Организирање и планирање на ресурси

-Финансирање на мали бизнис итн..

Категорија