, , ,

Колку подредени треба да има еден менаџер?


1.000 ден

Споредба

Дали знаете дека бројот на директно подредени на еден менаџер влијае на: ефикасноста и ефективноста на работата на менаџерите; висината на менаџерската пирамидаво фирмата; комуникација помеѓу менаџерот и подредените; трошоците во фирмата; времето кое менаџерот го троши на своите подредени; оптовареноста со работа на менаџерот и друго.