, , ,

Магнет – Вергина 70


70 ден

Споредба

Произведува: Тримакс

Година на производство: 2015

Состав: гума и магнет

Magnet – Vergina 70


70 ден

Споредба

Produced by: Trimax

Year of production: 2015

Composition: rubber and magnet

Категорија