Издавач: Тримакс

Година на издавање: 2016

Димензии: 96×66

Размер: 1:300 000

Изработка: Печатена на конздрук. Лакирана. Спакувана во кесичка.

ISBN: 608204172-0

 

Туристичката карта на Македонија содржи: Карта, Туристички водич, Сакрални објекти, Споменици, Национални паркови, Ски центри. Од предната страна е картата на која се претставени сите претходно наброени знаменитости и региони, а на задната страна е описот на англиски јазик, поткрепен со слики.

Тежина 0.250 g