Надуенка – Киро Донев


110 ден

Издавач: Просветно дело

Автор: Киро Донев

 

Ова е лектира која се обработува во прво одделение. Таа се состои од следниве приказни во продолженија, за животни и растенија: Верност за верност, Дружба, Подвижна млекарница, Што раскажа овцата, Мачката на дедо Ставре, Поради едно јајце, Руска не е гуска, Ајде да се запознаеме, Иле и ластовичката, Надуената убавица, Непријател на жабите, Пејачот со златна плоча, Кокиче, Јаготка, Црвени обетки, Зрно по зрно погача, Зајаково слатко јадење, Полноќен разговор, Сончев сопатник, Бело злато…

Категорија
Тежина 0,200 g

Naduenka – Kiro Donev


110 ден

Publisher: Prosvetno delo

Author: Kiro Donev

This is a lecture that is processed in the first grade. It consists of the following stories in sequels, for animals and plants: Faithfulness for Faithfulness, Friendship, Moving Dairy, What the Sheep Tells, The Cat of Grandfather Stavre, Because of an Egg, Russian is not a Goose, Let’s Get Familiar, Ile and Swallow, The bloody beauty, The Frog Enemy, The Singer with the Gold Plate, The Kokice, The Strawberry, The Red Earrings, The Grain of the Grain Catch, The Zayak Sweet Egg, Midnight Conversation, The Sunny Companion, The White Gold …

Категорија