Ономоно дономоно


110 ден

Ова е лектира која се обработува во прво одделение, лектирата се состои од неколку брзозборки, игрозборки и редаленки кои ќе ве насмеат и развеселат кога ќе ги читате…

Категорија
Тежина 0,200 g

Onomono donomono


110 ден

This is a lecture that is processed in the first grade, the lesson consists of a few quick words, gossip and editorials that will laugh and cheer you when you read them …

Категорија