, , , ,

Пелистер-Национален парк Македонија

Availability:

Нема на залиха


200 ден

Нема на залиха

Споредба

Издавач: Тримакс

Година на издавање: 2016

Димнзии: 96×66

Размер: 1:50 000

Изработка: Печатена на конзрок. Лакирана.Спакувана во кесичка.

IBSN: 608204124-0

 

Баба Планина со врвот Пелистер ( 2.601) се наоѓа во јужниот дел на Р.Македонија. Претставува планински масив високо издигнат помеѓу Пелагониската Рамница на исток и Преспанското Езеро на запад.Се вбројува во високи планини со специфично изразени релјефни форми.

Баба со Пелистер се одликува со изразита планинска клима.Планината располага со разновидна дрвенеста и тревна вегетација.

Поради релјефните, хидрографските, флористичките-фаунистички одлики, Пелистер во 1948 година е прогласен за прв национален псрк во Р.Македонија, со површина од 12.500 хектари.

Масивот е богат со разно историско, архиолошко и архитектонско наследство. Постојат 11 уредени манастирски комплекси, повеќе од 70 цркви, 30-ина споменици и повеќе културни традиционални манифестации.Со наведените исклучителни природни и антропогени вредности и релативно добрата пристапност, планината Баба со Пелистер е мошне привлечен простор  за бројни туристи, планинари и други посетители.

Тежина 0,250 g