Издавач: Тримакс
Димензии: 22х16 см.
Печатена на квалитетна 300 гр. хартија, сјајна од надворешната страна, мат од внатрешната страна.

Честитка за дипломска, дупла, со бело плико, спакувана во ќесичка.

Тежина 0.5 g