Издавач: Тримакс

Година на издавање: 2016

Димензии: 96 x 66 см

Размер: 1 : 18 000

Изработка: Печатена на 115 g/m2 конздрук. Пластифицирана и врамена со лајсни.

 

Картата претставува детален преглед на градот со сите негови улици, почнувајќи од булеварите, главните улици па се до земјените патчиња. Со посебна боја се означени населената, ненаселената и индустриската зона, шумите, парковите, а се означени и сите згради и јавни објекти. Со симболчиња се прокажани амбасадите во градот, болниците, амбулантите, полициските станици, железничката пруга, музеи, театри, кина, училишта, факултети, пошти банки, пазари, цркви, џамии, спортски терени, бензински пумпи, хотели… На картата се наоѓа индекс на улиците за полесно нивно наоѓање, а се означени и регионалните, магистралните патиштата, со кои Скопје се поврзува со сите останатите населени места во Македонија и надвор од неа.

Тежина 5 g