, , , ,

Скопје Туристички водич и 3Д карта


200 ден

Споредба

Издавач: Тримакс
Година на издавање: 2016
Димензии96 х 66 см
Размер: /
Изработка: Печатена на конздрук 115g/m2. Лакирана, спакувана во ќесичка.
ISBN– 10: 608-204-075-9
ISBN– 13: 978-608-204-075-2

План на град Скопје во 3Д. Интересен начин за запознавање на градот Скопје. Зградите, мостовите, парковите, спомениците, поважните сакрлни места и сл, се прикажани во 3Д.

Тежина 0,250 g