Издавач: Тримакс

Година на издавање: 2016

Димензии96 х 66 см

Размер: /

Изработка: Печатена на конздрук 115g/m2. Лакирана, спакувана во ќесичка.

ISBN– 10: 608-204-075-9

ISBN– 13: 978-608-204-075-2

 

План на град Скопје во 3Д. Интересен начин за запознавање на градот Скопје. Зградите, мостовите, парковите, спомениците, поважните сакрлни места и сл, се прикажани во 3Д.

Тежина 0.250 g