Шифра: 4715
Издавач: Тримакс
Година на издавање: 2016
Јазик: Македонски
Размер:  1: 13 000 000
Димензии: 45×55 см
ISBN: 608204001-5

Картата Свет пред сѐ е наменета за предметот географија за основно образование и е прилагодена на наставната програма дефинирана од министерството за образование. Картата се состои од физичко-географска и политичка карта. Физичко-географската е со размер 1: 13 000 000 претставена со комбиниран метод од хипсометриско боење и метод на сенки. Ги има означено сите континенти, поголеми градови, планини, области и водени површини. Политичката карта ги содржи сите држави со дефинирани граници и главни градови. За користење на оваа карта не се потребни претходни знаења и можат да ја користат сите оние кои што имаат потреба од продлабочување на знаењата.

Тежина 0,250 g