, , , , , ,

Бугарија патна карта


500 ден

Споредба

Шифра: 11
Издавач: Тримакс
Година на издавање: 2016
Димензии: 96 x 66
Размер: 1 : 540 000
Изработка: Печатена на 115 g/m2 конздрук. Пластифицирана и врамена со лајсни.

На патната карта Бугарија е претставена целата патна и железничка мрежа, почнувајќи од автопатите, магистралните, регионалните па се до локалните патишта, кои можат да ве доведат до било која сакана дестинација. Одалеченоста од едно место до друго е означена со броеви, а со соодветни симболи и топоними се обележани скоро сите поголеми населени места, планини, реки, езера, мориња, заливи, аеродроми, пристаништа, гранични премини…Патната карта е претставена со комбиниран метод од хипсометричко боење и метод на сенки.

Тежина 5 g