, , , , , ,

Македонија патна карта


3.000 ден

Споредба

Издавач: Тримакс
Година на издавање: 2017
Димензии: 140 x 100
Размер: 1 : 200 000
Изработка: Печатена на 115 g/m2 конздрук. Пластифицирана и врамена со лајсни.

На патната карта Македонија е претставена целата патна и железничка мрежа, почнувајќи од автопатите, магистралните, регионалните па се до локалните модернизирани и немодернизирани патишта, кои можат да ве доведат до било која сакана дестинација. Одалеченоста од едно место до друго е означена со броеви, а со соодветни симболи и топоними се обележани сите населени места од 50 до 700 000 жители а воедно и раселените населби, потоа скоро сите планини, реки, езера… Со мали симболчиња се означени и аеродромите, бањи, бензински пумпи, хотели, мотели, термоцентрали, хидроцентрали, манастири, гранични премини… Патната карта е работена со комбиниран метод од хипсометричко боење и метод на сенки.

Тежина 5 g