Шифра: 11
Издавач: Тримакс
Година на издавање: 2017
Димензии: 96X66 см
Размер: 1 : 540 000
Изработка: Печатена на конздрук 115 g/m2. Лакирана. Спакувана во кесичка.
ISBN: 998994060-6

На патната карта Бугарија е претставена целата патна и железничка мрежа, почнувајќи од автопатите, магистралните, регионалните па се до локалните патишта, кои можат да ве доведат до било која сакана дестинација. Одалеченоста од едно место до друго е означена со броеви, а со соодветни симболи и топоними се обележани скоро сите поголеми населени места, планини, реки, езера, мориња, острови, заливи… Патната карта е претставена со комбиниран метод од хипсометричко боење и метод на сенки. Во склоп на картата, од другата страна, се наоѓа индекс, каде по азбучен ред се наредени населените места, со што се олеснува нивното барање низ картата.

Тежина 0,250 g