Шифра: 2240
Издавач: Тримакс
Година на издавање: 2018
Димензии: 100 x 70
Размер: 1 : 30 000 000
Изработка: Печатена на 115 g/m2 конздрук. Пластифицирана и врамена со лајсни.

На картата е претставено специфичното животинско царство во светот, од едната страна, а од задната страна е претставена политичката карта на светот.

Тежина 5 g