, , , , , ,

Детска карта на светот – Географска разместеност на растителниот и животински свет


700 ден

Споредба

Шифра: 2240
Издавач: Тримакс
Година на издавање: 2018
Димензии: 100 x 70
Размер: 1 : 30 000 000
Изработка: Печатена на 115 g/m2 конздрук. Пластифицирана и врамена со лајсни.

На картата е претставено специфичното животинско царство во светот.

Тежина 5 g