Постер лето/превозни средства


995 ден

Споредба

Шифра: 9460
Издавач: Тримакс
Година на издавање: 2018
Јазик на оригиналот: македонски
Димензии на постерот: 100*70 см

Овој постер е изработен со цел да им помогне на учениците да ги научат карактеристиките на годишното време лето. На позадината на овој постер се прикажани превозните средства.

Тежина 5 g