Хефталица Eagle


395 ден

Споредба

Хефталица Eagle,хефта до 25 листа, користи муниција 24/6 и 26/6, изработена од метал и пластика.

Тежина 5 g