Издавач: Тримакс
Година на издавање: 2017
Димензии: 66 x 96
Размер: 1 : 220 000
Изработка: Печатена на 115 g/m2 конздрук. Пластифицирана и врамена со лајсни.

На патната карта Косово е претставена целата патна и железничка мрежа, почнувајќи од автопатите, магистралните, регионалните па се до локалните патишта, кои можат да ве доведат до било која сакана дестинација, а со соодветни симболи и топоними се обележани сите населени места од 5 000 до над 1 000 000 жители, планини, реки, езера, гранични премини… Патната карта е претставена со комбиниран метод од хипсометричко боење и метод на сенки.

Тежина 5 g