, , ,

Прашања и задачи по хемија за 9 одд. со решени задачи


470 ден

Споредба

Шифра: 9876
Издавач: Тримакс
Година на издавање: 2018
Автор: Марина Стојановска
Уредник: Анита Милевска
Број на страни: 198
Корица: мека

Прирачникот Прашања и задачи по хемија за 9 одд. направен според наставната програма по хемија за 9 одд во деветгодишното образование со решени одговори, претставува учебно помагало за учениците  од 9 одд. по предметот хемија и може да се применува во редовната настава, но и при подготовката на учениците за натпревари. Освен за учениците, овој прирачник може да им биде од корист и на наставниците кои изведуваат настава по хемија. Во него се опфатени содржини непосредно поврзани со сите теми предвидени со наставната програма за 9-мо одделенние и содржи вкупно 521 прашање, како и нивни одговори.

Тежина 0,400 g