Издавач: Тримакс
Година на издавање: 2018
Димензии96 х 66 см
Размер: 1 : 9 000
Изработка: Печатена на конздрук 115g/m2. Лакирана, спакувана во ќесичка.
ISBN: 998994058-4

Картата претставува детален преглед на градот со сите негови улици, почнувајќи од булеварите, главните улици па се до земјените патчиња. Со посебна боја се означени населената, ненаселената и индустриската зона, шумите, парковите, а се означени и сите згради и јавни објекти. Со симболчиња се дадени болниците, амбулантите, полициските станици, музеи, театри, кина, училишта, факултети, пошти банки, пазари, цркви, џамии, спортски терени, бензински пумпи, хотели…

Тежина 0.250 g