Шифра: 83
Издавач: Тримакс
Година на издавање: 2016
Димензии66 х 48 см
Размер: 1 : 10 000
Изработка: Печатена на конздрук 115g/m2. Лакирана, спакувана во ќесичка.
ISBN: 998994041-X

Картата претставува детален преглед на градот со сите негови улици, населената, ненаселената и индустриската зона, шумите, парковите. Со посебни симболи се означени и позначајните објекти во градот како споменици, цркви, амбуланти, болница, пошта, банки, училишта, факултети, пазар, бензински пумпи, музеи… На картата во долниот дел се наоѓа индекс на улиците за полесно нивно наоѓање, а на другата страна од картата е претставена охридско-стушката колина на 3Д мапа. На неа се обележани патот до познатите туристички места: Св Наум, Љубаништа, Трпејца, Пештани…Од картата можете да дознаете краток историјат на најпознатите цркви и споменици, а како додаток е даден и детален пресек на охридската тврдина со околината.

Тежина 0,250 g