Речник на македонскиот јазик


3.150 ден

Споредба

Година на издавање: 2005

Автор: Зозе Мургоски

Наслов на оригиналот: Речник на македонскиот јазик

Јазик на оригиналот: англиско/македонски

Број на страни: 948

Фонд на зборови: 60. 000 збора

Корица: тврда

 

Покрај зборови од основниот јазичен фонд, речникот регистрира и обработува бројни термини од најразлични области од науката, уметноста, техниката, итн. Речникот претставува богат извор на податоци за јазикот и културното наследство на Македонија, македонците, но и за човековото наследство. По првите обиди за изработка на речник на македонскиот јазик на нашите преродбеници од деветнаесеттион век и по повеќе од половин век по кодификацијата и стандардизацијата, конечно се појавува првиот и засега единствен толковен речник на македонскиот јазик.

Категорија