Издавач: Тримакс
Година на издавање: 2019
Димензии96 х 66 см
Размер: 1 : 18 000
Изработка: Печатена на конздрук 115g/m2. Лакирана, спакувана во ќесичка.
ISBN– 10: 998994019-3

Картата претставува детален преглед на градот со сите негови улици, почнувајќи од булеварите, главните улици па се до земјените патчиња. Со посебна боја се означени населената, ненаселената и индустриската зона, шумите, парковите, а се означени и сите згради и јавни објекти. Со симболчиња се прокажани амбасадите во градот, болниците, амбулантите, полициските станици, железничката пруга, музеи, театри, кина, училишта, факултети, пошти банки, пазари, цркви, џамии, спортски терени, бензински пумпи, хотели… Наменета е за за полесно снаоѓање во секојдневниот метеж низ Скопје, како и специјализирани потреби на такси службите, сервисери, инкасатори, јавни служби, ученици, студенти итн. Во склоп на картата, од другата страна, се наоѓа индекс, каде по азбучен ред се наредени улиците, со што се олеснува нивното барање низ картата, а тука е и деталниот приказ на автобуските линии.

Тежина 0,250 g