Издавач: Тримакс
Година на издавање: 2016
Димензии96 х 66 см
Размер: 1 : 10 000
Изработка: Печатена на конздрук 115g/m2. Лакирана, спакувана во ќесичка.
ISBN: 9989-940-82-7

Картата претставува детален преглед на градот со сите негови улици, почнувајќи од булеварите, главните улици па се до земјените патчиња. Со посебна боја се означени населената, ненаселената и индустриската зона, шумите, парковите, а се означени и сите згради и јавни објекти. Со симболчиња се прикажани амбасадите во градот, болниците, амбулантите, полициските станици, железничката пруга, музеи, театри, кина, училишта, факултети, пошти банки, пазари, цркви, џамии… Во склоп на картата, од другата страна, се наоѓа индекс, каде по азбучен ред се наредени улиците, со што се олеснува нивното барање низ картата. Тука е дадена и карта на Албанија, со поголемите населени места заедно со патната и железничката мрежа. Наменета е за за полесно снаоѓање во секојдневниот метеж низ Тирана, како и специјализирани потреби на такси службите, сервисери, инкасатори, јавни служби, ученици, студенти итн.

Тежина 0,250 g