Вежби и активности по природни науки за второ одделение


270 ден

Споредба

Шифра: 15830
Издавач: Тримакс
Автори: Билјана Лазареска, Биљана Стојановска, Соња Кирковска, Нела Слезенкова-Никовска

Оваа Вежбанка со активности по предметот
„Природни науки“ за второ одделение е изработена
според новата наставна програма донесена од Бирото
за развој на образование на Република Северна Македонија.
Вежбанката претставува современо дидактичко
помагало кое целосно го следи концептот на учебникот.
Содржините претставени во вежбанката ќе им помогнат
на учениците во надополнување и утврдување на
стекнатите знаења, а воедно ќе ги поттикнат активно да
се вклучат во наставниот процес.

SKU: 14250-2 Категорија