Другаруваме со бројките


149 ден

Споредба

Издавач: Тримакс

Година на издавање: 2013

Наслов на оригиналот: Другаруваме со бројките

Јазик на оригиналот: македонски

Број на страни: 32

ISBN: 608-204-037-6

Корица: мека

 

Овој производ е спој на боенка, сликовница и работенка. Производот Ви овозможува да поминете убаво време со децата, да се забавувате и дружите, а истовремено да учите. Во работенката се дадени разновиднизабавни вежби и задачи преку кои децата се запознаваат со броевите од 1 до 10 на лесен и интересен начин. Подготвени се активности со кои ќе научат да препознаваат, да бројат и да пишуваат броеви. Со работенката детето ќе размислува, бои, сече и лепи. На задната корица, со системот ,,пиши-бриши“, децата можат безброј пати да пишуваат и цртаат. Може да се греши, да се брише и повторно да се црта и пишува. Книгата е наменета за дечиња до 7-годишна возраст.

Категорија
Тежина 0,300 g