Шифра: 20
Издавач: Тримакс
Година на издавање: 2016
Димензии: 140 x 100
Размер: 1 : 450 000
Изработка: Печатена на 115 g/m2 конздрук. Пластифицирана и врамена со лајсни.

На патната карта Европа е претставена целата патна мрежа, почнувајќи од автопатите, магистралните, регионалните па се до локалните патишта, кои можат да ве доведат до било која сакана дестинација. Одалеченоста од едно место до друго е означена со броеви, а со соодветни симболи и топоними се обележани скоро сите поголеми населени места, реки, езера, мориња, острови, заливи, поморски патишта, аеродроми, превои, пештери… Патната карта ги содржи сите држави од Европа со дефинирани граници и главни градови, секоја држава е означена со посебна боја, освен државите од европската унијаа кои се со иста боја.

Тежина 5 g