Лето


658 ден

Подготовка и печатење: Тримакс

Димензии: 90X50 см

Изработка: Пластифициран со пластични лајсни.

 

Овој постер, кој е едностран и е со големина од 90х50 см, претставува нагледно средство по предметот Запознавање на природата и општеството, може да се користи во основните училишта и за домашна употреба. Претставува визуелно помагало преку кое помалите учениците можат подобро да се запознаат со годишното време Лето.

Категорија: