Модричка тетратка – Бошко Смаќоски


120 ден

Споредба

Издавач: Просветно дело

Автор: Бошко Смаќоски

 

Лектирно издание составено од песни и раскази меѓу кои ќе ги најдете: Модрич, Пред портите на Модрич, Старци, Скитање, Светулки, Диви перуники, Гора Модричка, Од оние денови, Гнездо, Песна, Молба, Гугутки, Јаболкница, Летно пладне, Слика, Пеперутка, Лозје, Залез,…

Категорија
Тежина 0,200 g