, , ,

Прашања и задачи по хемија за 8 одд. со решени задачи


470 ден

Споредба

Шифра: 3320
Издавач: Тримакс
Година на издавање: 2018
Автор: Марина Стојановска
Уредник: Анита Милевска
Број на страни: 115
Корица: мека

Прирачникот Прашања и задачи по хемија за 8 одд. направен според наставната програма по хемија за 8 одд во деветгодишното образование со решени одговори, претставува учебно помагало за учениците  од 8 одд. по предметот хемија и може да се применува во редовната настава, но и при подготовката на учениците за натпревари. Освен за учениците, овој прирачник може да им биде од корист и на наставниците кои изведуваат настава по хемија. Во него се опфатени содржини непосредно поврзани со сите теми предвидени со наставната програма за 8-мо одделенние и содржи вкупно 340 прашања, како и нивни одговори.

Тежина 0,400 g