Шифра: 3802
Издавач: Тримакс
Година на издавање: 2008
Автор: Благоја Марковски
Наслов на оригиналот: Работна тетратка по географија за 7 одд.
Јазик на оригиналот: македонски
Број на страни: 56
ISBN: 608204004-х
Издание: прво
Корица: мека

Во работните листови по географија за 7 одделение од авторот Благоја Маркоски преку прашања и задачи се обработуваат повеќе теми кои ги проучуваат општите карактеристики на Република Македонија. Работните листови се со димензија 20×27 цм и имаат 48 страници. Овде се опфатени темите за географската положба на Р. Македонија, релјеф, клима, хидрографија, почви, растителен и животински свет, население, како и стопанството како значајна гранка во нашата земја.

Тежина 0,250 g