Шифра: 26
Издавач: Тримакс
Година на издавање: 2019
Јазик: македонски
Број на страни:  24
Димензии: 21×24 см
ISBN:  998994070-3

Немите карти на Република Македонија се со димензии 21×24 цм и имаат 24 страни. Се користат како дополнителни помагала на часот по географија за учениците кои ги изучуваат природно-географските карактеристики на Р. Македонија и служат за надополнување и потврдување на знаењата. Картите се изработени со метод на сенки на кои е претставена основната хидрографска мрежа.

Тежина 0,250 g